polski   English  
-  

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 3823

Readers on-line: 4

Total number of users since Aug 1, 2010: 690317

Collection

Library

Frequently read publications : ZPSB

Page1of117 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi [624]
 2. Przedsiębiorczosć : szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa [234]
 3. Encyklopedia socjologii : tom 1 : A-J [221]
 4. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie [214]
 5. Zarządzanie motywacją pracowników [177]
 6. Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne [177]
 7. Motywowanie pracowników : teoria i praktyka [142]
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków [132]
 9. Strategie biznesu: od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu [124]
 10. Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej [118]
 11. Analiza finansowa w teorii i praktyce [108]
 12. Zarządzanie kapitałem ludzkim : uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom [106]
 13. Zarządzanie [86]
 14. Podstawy zarządzania organizacjami : część 1 [85]
 15. Rachunkowość zarządcza : część 2 : zadania z rozwiązaniami [82]
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi [82]
 17. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa [79]
 18. Bezrobocie : podstawy teoretyczne [75]
 19. Wstęp do socjologii [74]
 20. Zarządzanie strategiczne : podręcznik dla studentów [62]
 21. Encyklopedia socjologii : tom 2 : K-N [61]
 22. Strategie biznesu: od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu [60]
 23. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa [59]
 24. Podstawy analizy finansowej [58]
 25. Międzynarodowe stosunki gospodarcze : część 1 [57]