polski   English  
-  

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 3832

Readers on-line: 0

Total number of users since Aug 1, 2010: 710744

Collection

Library

Frequently read publications : ZPSB

Page1of120 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi [686]
 2. Encyklopedia socjologii : tom 1 : A-J [340]
 3. Przedsiębiorczosć : szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa [238]
 4. Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne [235]
 5. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie [234]
 6. Zarządzanie motywacją pracowników [188]
 7. Motywowanie pracowników : teoria i praktyka [158]
 8. Strategie biznesu: od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu [145]
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków [137]
 10. Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej [122]
 11. Rachunkowość zarządcza : część 2 : zadania z rozwiązaniami [120]
 12. Zarządzanie kapitałem ludzkim : uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom [118]
 13. Zarządzanie [110]
 14. Analiza finansowa w teorii i praktyce [110]
 15. Encyklopedia socjologii : tom 2 : K-N [101]
 16. Podstawy zarządzania organizacjami : część 1 [99]
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi [87]
 18. Bezrobocie : podstawy teoretyczne [81]
 19. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa [80]
 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : kanony, reali, kontrowersje [80]
 21. Ochrona własności intelektualnej : podęcznik dla studentów [79]
 22. Wstęp do socjologii [77]
 23. Zarządzanie strategiczne : podręcznik dla studentów [68]
 24. Strategie biznesu: od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu [63]
 25. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa [61]