polski   English  
-  

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 3808

Readers on-line: 8

Total number of users since Aug 1, 2010: 676694

Collection

Library

Frequently read publications : ZPSB

Page1of116 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi [578]
 2. Przedsiębiorczosć : szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa [226]
 3. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie [206]
 4. Zarządzanie motywacją pracowników [171]
 5. Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne [145]
 6. Motywowanie pracowników : teoria i praktyka [137]
 7. Encyklopedia socjologii : tom 1 : A-J [129]
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków [123]
 9. Strategie biznesu: od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu [120]
 10. Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej [116]
 11. Analiza finansowa w teorii i praktyce [108]
 12. Zarządzanie kapitałem ludzkim : uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom [99]
 13. Zarządzanie [84]
 14. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa [79]
 15. Bezrobocie : podstawy teoretyczne [75]
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi [74]
 17. Rachunkowość zarządcza : część 2 : zadania z rozwiązaniami [64]
 18. Strategie biznesu: od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu [60]
 19. Wstęp do socjologii [59]
 20. Podstawy analizy finansowej [58]
 21. Podstawy zarządzania organizacjami : część 1 [57]
 22. Historia myśli ekonomicznej [57]
 23. Międzynarodowe stosunki gospodarcze : część 1 [56]
 24. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : kanony, reali, kontrowersje [52]
 25. Badania marketingowe na rynku business-to-business [51]