polski   English  
-  

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 3800

Readers on-line: 0

Total number of users since Aug 1, 2010: 664638

Collection

Library

Frequently read publications : ZPSB

Page1of115 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi [557]
 2. Przedsiębiorczosć : szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa [225]
 3. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie [203]
 4. Zarządzanie motywacją pracowników [166]
 5. Motywowanie pracowników : teoria i praktyka [136]
 6. Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne [133]
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków [121]
 8. Strategie biznesu: od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu [115]
 9. Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej [115]
 10. Analiza finansowa w teorii i praktyce [107]
 11. Zarządzanie kapitałem ludzkim : uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom [98]
 12. Encyklopedia socjologii : tom 1 : A-J [92]
 13. Zarządzanie [79]
 14. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa [77]
 15. Bezrobocie : podstawy teoretyczne [74]
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi [73]
 17. Strategie biznesu: od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu [60]
 18. Podstawy analizy finansowej [58]
 19. Historia myśli ekonomicznej [57]
 20. Międzynarodowe stosunki gospodarcze : część 1 [56]
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : kanony, reali, kontrowersje [52]
 22. Badania marketingowe na rynku business-to-business [51]
 23. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa [51]
 24. Podstawy zarządzania organizacjami : część 1 [50]
 25. Analiza finansowa przedsiębiorstwa [50]