polski   English  
-  

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "12 b??d�w mened?era personalnego : b??d 10 - tworzenie plan�w bud?et�w szkoleniowych bez trafnej analizy potrzeb"