polski   English  
-  

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "12 b??d�w mened?era personalnego : b??d 12 - uleganie modom, czyli wdra?anie system�w lub proces�w, do kt�rych firma nie dojrza?a lub kt�rych nie potrzebuje"