polski   English  
-  

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "12 b??d�w mened?era personalnego : b??d 6 - brak zdecydowania i konsekwencji we wdra?aniu nowych system�w i realizacji projekt�w HR"